Lessentabel

Leerlingen die vanuit het basisonderwijs het advies krijgen om 1A met verdieping of extra uitdaging te volgen, kunnen in het college starten in het eerste jaar.
Het eerste jaar staat in het teken van de algemene vorming (29 uren).

Daarnaast kies je voor een optie en wordt je interesse aangescherpt via een keuzevak (programmeren, taalacademie of wetenschapsexploratie).

Een aantal vakken van de algemene vorming zijn nieuwe vakken sedert het schooljaar 2019-2020.

ENGELS (1u)
Je maakt kennis met de basis van woordenschat en grammatica, goed begeleid door je vakleerkracht leg je de focus op communicatieve vaardigheden.
Je verkent de taal als opstap naar de volgende jaren.

MENS & SAMENLEVING: