STUDIEKEUZEBEGELEIDING

Elk jaar wordt uw zoon of dochter begeleidt bij de studiekeuze die gemaakt moet worden naar het volgende schooljaar.
Elke leerling kan hierbij gebruik maken van de onderwijskiezer.be of zich laten informeren door het CLB.