ONZE BREDE ZORG: LEERBEGELEIDING


 

De leerbegeleiding

 

Het college kiest voor een volgehouden en geïntegreerde aanpak van leren leren. Leren studeren is een belangrijke opdracht en echte wondermiddelen zijn er niet. Het is vooreerst jouw verantwoordelijkheid. Zowel je klassenleraar, je vakleerkracht als je opvoeder bouwen mee aan een uitdagende leeromgeving om jouw leerbekwaamheid te verhogen.

In het 1ste trimester wordt in het klassenuur expliciet aandacht besteed aan het project “Leren leren”: je krijgt uitleg over algemene studiehoudingen, je leert ook een dag– en weekplanning maken, hoe je de leerstof kunt schematiseren, samenvatten en inoefenen. Je klassenleraar zorgt, waar nodig, ook voor doorverwijzing naar de individuele leerbegeleiding.

De vakstudie eerste graad

 

Tijdens de avondstudie krijgen de leerlingen van de 1ste graad kans tot individuele leerondersteuning (vakstudie) voor Frans, Nederlands en wiskunde. De leerbegeleider helpt leerlingen op afspraak (na ziekte, wegens onvoldoende basiskennis of een specifieke reden) om (beperkte) lacunes in de leerstof aan te pakken. Deze vakgerichte leerbegeleiding is doelgericht en gebeurt op doorverwijzing van de klassenraad.
Op woensdagmiddag (12.45 u. - 13.30 u.) kunnen de leerlingen van de eerste graad vrijwillig aansluiten bij de vakstudie Frans, Nederlands en Wiskunde.

De avondstudie en individuele leerbegeleiding

 

Studeren vergt tijd en regelmatige inzet. Je lessen herhalen, huiswerk maken, toetsen voorbereiden. Onze school biedt studie aan op maandag-, dinsdag- en donderdagavond en op woensdagnamiddag. Samen met je vrienden onder toezicht studeren is motiverend: ‘zien studeren, doet studeren’. Je kan er rustig aan je taken werken of een toets voorbereiden.

Vrijstelling van een avondstudie krijg je vanzelfsprekend omwille van sporttraining of academie of… Omwille van de bus- of treinregeling wordt toelating gegeven om de studie ook vroeger te verlaten. Deze afspraken worden in de eerste schoolweek via de schoolagenda met de opvoeder geregeld.

Tijdens de avondstudie organiseren we op doorverwijzing van de klassenraad ook leerondersteuning voor Nederlands, Frans, wiskunde of meertaligen. Avondstudie is er op maat van de leerling en valt te combineren met naschoolse activiteiten.

Video studiebeelden >

De digitale leeromgeving

 

In het kader van begeleid zelfstandig leren gebruikt het Klein Seminarie zowel Office 365 als Smartschool als digitaal leer- en communicatieplatform.

De informatie- en communicatietechnologie neemt een plaats in binnen het onderwijs van de toekomst en is niet alleen een doel op zich maar vormt een meerwaarde bij het leren zowel voor de leerling als voor de leerkracht. De laptop is een essentieel leermiddel in het Klein Seminarie, de leerlingen hanteren de laptop als leermiddel tijdens de lessen en mits afspraken door de opvoeders ook in de studietijd.

Jouw studiecoach

 

 

Leerlingen van de 1ste graad die problemen ondervinden bij hun studieorganisatie kunnen terecht bij de studiecoach. De aandacht gaat hier vooral naar leerlingen met algemene studieproblemen: b.v. leerlingen die moeizaam notities kunnen nemen, geen orde kunnen houden, geen echte studiemethode kunnen vinden.... De sessies ‘leren leren’ gebeuren in kleine groep vanaf het tweede trimester tijdens de avondstudie.

De vakstudie meertaligen

 

 

Voor leerlingen met anderstalige achtergrond is er een specifiek aanbod. Eenmaal per week kunnen zij in een apart leslokaal studeren en krijgen zij er specifieke leerondersteuning bij de Nederlandse schooltaal. Een leerkracht is aanwezig om nieuwe en complexe schoolse begrippen en inhouden begrijpelijk te maken.

De spellingtest & taalscreening voor 1stes
Aanbod Traject Nederlands - Nederlands - VAN IN

 

Alle eerstejaars maken in september een (gestandaardiseerde) spellingtest Nederlands. Op basis van de resultaten kan een passende remediëring opgelegd worden met het opfrissen van de Nederlandse spellingregels of het bijsturen van de leesvaardigheden. Indien nodig is er een doorverwijzing naar de vakstudie Nederlands.

Ook in de eerste helft van het eerste trimester leg je een taalscreeningstest af. Het stelt ons in de mogelijkheid opvolging te geven aan eventuele leemtes in de ontwikkeling van lees- en luistervaardigheden. Een individuele begeleiding zorgt ervoor dat je in korte tijd je vaardigheden kan bijspijkeren. De vakleerkracht Nederlands volgt mee je evolutie op.

 

Het college beschikt over een ruime leeszaal met kranten, boeken, tijdschriften en naslagwerken in verband met geschiedenis, literatuur, economie, kunst en wetenschappen.. De leerlingen van de 3de graad kunnen er tijdens de middagpauze terecht. Tijdens de studietijd op dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen van de 2de en 3de graad er ook terecht om er onder begeleiding opzoekwerk en oefenopdrachten uit te werken. Op woensdag kan je er met je laptop werken of tijdens de fluisterstudie je groepswerk maken of elkaar op weg helpen bij het verwerken van de leerstof.

Een tijdje geleden maakte men er nog een opname voor een TV-reportage.

De vakstudie tweede graad

 

De vakstudie (tijdens de avondstudie) chemie, fysica, Frans en wiskunde geeft aan gemotiveerde leerlingen van de 2de graad de kans om hun vak te studeren in aanwezigheid van en met de hulp van een vakleerkracht. De vakleerkracht geeft concrete studietips, reikt oefenmateriaal aan en geeft eventueel een individueel instructiemoment. Per vaksessie kunnen zich 8 leerlingen inschrijven na afspraak met hun vakleerkracht.

De klassenraad

 

Het pedagogisch team en de directie overleggen geregeld over je studieresultaten, je welbevinden op school en je studieloopbaan. Op doorverwijzing van de klassenraad kan je ook terecht bij de studiecoaches voor Frans, wiskunde, Nederlands en ‘leren leren’. Zij zorgen voor individuele leerbegeleiding. Ook voor anderstalige leerlingen is er een specifiek begeleidingsaanbod.