Lessentabel

Lessentabel

 

 

Latijn in de eerste graad

Grieks in de eerste graad

 

Leerlingen die vanuit het basisonderwijs het advies krijgen om 1A met verdieping of extra uitdaging te volgen, kunnen in het college starten in het eerste jaar.

Het eerste jaar staat in het teken van de algemene vorming (29 uren). Daarnaast kies je voor een optie: optie Latijn , optie Wiskunde Lab of optie Ne+,Fr+,Wi+

 

Kies je voor de OPTIE LATIJN?

Je hebt een sterke aanleg voor taal en literatuur. Je bent geboeid door geschiedenis en cultuur. Je leert graag en je bent ook sterk in abstract denken.

ANDERE OPTIES IN HET EERSTE JAAR

NEDERLANDS+ en WISKUNDE LAB
Je bent sterk geboeid door wiskunde. Je lost graag vraagstukken en problemen op. Je leert graag en je bent sterk in abstract denken.
Video >

NEDERLANDS+, FRANS+ en WISKUNDE+
Je hebt een algemene interesse en je leert graag. Je kiest voor een versterkend pakket en krijgt voor elk van die vakken één lesuur méér tijd om de leerstof in te oefenen en toe te passen.

 

 

 

 

Latijn in de tweede graad  ASO - studierichting Latijn of Grieks-Latijn (4u)

Grieks in de tweede graad ASO - studierichting Grieks-Latijn (4u)

 

Latijn & Grieks in de tweede  & graad

 

Latijn in het eerste jaar Klassieke studiën (5/4u)

Latijn in het  tweede jaar Klassieke studiën (5u)

Grieks in het tweede jaar  (3u)